Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie - klasa mundurowo-wojskowa OPW
Nazwa oddziału

 klasa mundurowo-wojskowa OPW

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej dla Oddziału Przygotowania Wojskowego

Opis

Klasa bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego.


Kandydaci muszą przystąpić do obowiązkowej próby sprawności fizycznej, która została zaplanowana na dzień


6 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 chłopcy

7 czerwca 2023 r. godz. 14.00 – 17.00 dziewczęta


W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz szkolenie praktyczne „Wojskowe Dni Szkoleniowe” w jednostce wojskowej. Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. 

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego oraz innowacyjny program kształcenia klas mundurowych:

  • w programie nauczania strzelectwosamoobronaratownictwo przedmedycznetopografia wojskowa
  • obozy szkoleniowo – kondycyjne, nocne manewry, marsze kondycyjne, musztrasztuki walki
  • dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwakształcenie obywatelskie
  • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności ogólnowojskowe: zawody sprawnościowe, spotkania z kombatantami, zwiedzanie jednostek wojskowych, udział w wydarzeniach patriotycznych
  • w ramach kształcenia ogólnokształcącego kładziemy nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak: języki obce, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne.