Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie - klasa policyjna
Nazwa oddziału

 klasa policyjna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • chemia

Przedmioty rozszerzone

geografia

chemia

Opis

Klasa policyjna jest propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą ze służbą w policji. W trakcie nauki młodzież przeszkolona będzie w zakresie: nabycia podstawowych umiejętności policjanta, strażnika miejskiego; wiedzy z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego. Program nauczania został opracowany tak, aby zwiększyć szansę naszych absolwentów na powodzenie podczas niełatwych testów rekrutacyjnych (merytorycznych i sprawnościowych) do służby w policji  lub dalszej edukacji np. w Wyższej Szkole Policji w SzczytnieSzkole Policji w Słupsku. Na zajęciach z edukacji policyjnej przybliżymy specyfikę pracy policjantów.

Nauka w klasie policyjnej, to:

 • udział w obozach klas mundurowych i surwiwalach,  
 • zwiększenie własnej sprawności fizycznej podczas marszy kondycyjnych,
 • namacalne poznanie logistyki Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie – odział Reda,
 • udział w zajęciach z wykwalifikowaną kadrą policyjną,
 • nauka i doskonalenie umiejętności strzeleckich, podstawy chwytów, dźwigni, siły fizycznej i sportów walki, nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • w programie nauczania kształcenie obywatelskie, nauka dowodzenia zespołem, podstawowa wiedzę z zakresu psychologii zachowań przestępczych, prawa karnego i procesowego,
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności mundurowe: zawody sprawnościowe, udział w wydarzeniach patriotycznych i w akcjach policyjnych.