Wejherowo
Szkoła branżowa
Hipolit Branżowa Szkoła I stopnia w PZS nr 2 Rumia - monter systemów rurociągowych- klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna
Nazwa oddziału

 monter systemów rurociągowych- klasa pod patronatem PGZ Stocznia Wojenna

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Zawody

 Monter systemów rurociągowych

Opis

Masz orientację przestrzenną, dobrą sprawność fizyczną, chcesz rozwinąć swoje uzdolnienia techniczne i pracować w zespole zajmującym się instalacją i montażem systemów rurociągowych ? Wybierz ten zawód.

U nas nauczysz się:

 • wykonywania ręcznej i mechanicznej obróbki rur,
 • wykonywania prefabrykowanych elementów rurociągowych,
 • wykonywania montażu systemów rurociągowych,
 • wykonywania prób ciśnieniowych systemów rurociągowych,
 • wykonywania robót związanych z konserwacją oraz naprawą systemów rurociągowych.

Zapewniamy w tym zawodzie:

 • bezpłatny transport ze szkoły do miejsca praktyk w Stoczni Wojennej,
 • odzież ochronną,
 • możliwość udziału w dodatkowych kursach branżowych

http://www.hipolit.info/szkola-zawodowa/monter-systemow-rurociagowych