Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Budowlanych: IV Liceum Ogólnokształcące - Klasa administracyjno - biznesowa NOWOŚĆ!
Nazwa oddziału

 Klasa administracyjno - biznesowa NOWOŚĆ!

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

biznes i zarządzanie

język angielski

matematyka

Opis

To kierunek kształcenia dla uczniów, którzy chcieliby związać swoją przyszłość z administracją lub szeroko pojętym biznesem. Po uzyskaniu świadectwa maturalnego absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych na kierunkach: ekonomicznych, biznesowych czy zarządzania, a także otworzyć i prowadzić indywidualną działalność gospodarczą.