Wejherowo
Szkoła branżowa
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - Kucharz
Nazwa oddziału

 Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Zawody

 Kucharz

Dodatkowe wymagania

 Praktyczna nauka zawodu - wyrażenie zgody przez pracodawcę na przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu.

Opis

To zawód przygotowujący do podjęcia pracy w różnych firmach gastronomicznych. Absolwent zdobędzie umiejętności sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, rozliczania produkcji gastronomicznej i obsługi urządzeń gastronomicznych. Ukończony kierunek daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.