Wejherowo
Szkoła branżowa
Budowlanych: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1 - Cukiernik
Nazwa oddziału

 Cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Zawody

 Cukiernik

Dodatkowe wymagania

 Praktyczna nauka zawodu - wyrażenie zgody przez pracodawcę na przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu.

Opis

Absolwent nabędzie umiejętności przygotowywania produktów cukierniczych od surowców do gotowego produktu, wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych, posługiwania się maszynami, narzędziami i urządzeniami w zawodzie cukiernika. Absolwent może zostać zatrudniony w cukierniach, lodziarniach, kawiarniach. Ukończony kierunek daje możliwość kontynuowania nauki w Branżowej Szkole II Stopnia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych.