Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik programista
Nazwa oddziału

 Technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik programista

Opis

Technik programista to zawód, który pozwala nabyć umiejętności kodowania w najbardziej poszukiwanych na rynku językach (Java, C++ i innych). Absolwent zdobędzie umiejętności z zakresu projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych, webowych i desktopowych. Uzyskanie kwalifikacji programisty gwarantuje absolwentowi podjęcie dobrze wynagradzanej pracy w firmach tworzących różnego rodzaju oprogramowanie – bazy danych, programy graficzne, antywirusowe, gry elektroniczne i pozostałe.