Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT
Nazwa oddziału

 Technik informatyk – profil bezpieczeństwo IT

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik informatyk

Opis

Technik informatyk to zawód dla zainteresowanych informatyką i szeroko pojętą technologią informacyjną. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w sklepach komputerowych, w punktach serwisowych, w firmach administrujących sieciami komputerowymi, w urzędach, w działach obsługi informatycznej. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli nabyć umiejętności w zakresie zabezpieczenia danych przedsiębiorstwa przed atakami hakerskimi i innymi nadużyciami oraz świadczenia usług informatycznych w ramach własnej działalności.