Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki
Nazwa oddziału

 Technik żywienia i usług gastronomicznych – profil trener zdrowego stylu życia z elementami fitness i dietetyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • biologia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik żywienia i usług gastronomicznych

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych to zawód dla zainteresowanych pracą w usługach branży gastronomicznej. Podczas nauki absolwent zdobędzie umiejętności planowania żywienia, sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, organizowania, rozliczania i sprzedawania produkcji gastronomicznej. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli zostać indywidualnym trenerem dietetycznym określającym zasady prawidłowego żywienia klientów w zależności od ich preferencji. Szkoła jest członkiem Ogólnopolskiego Klastra Środowiskowego Branży Gastronomicznej „Polscy Liderzy Gastronomii”.