Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik hotelarstwa - profil wellness & spa
Nazwa oddziału

 Technik hotelarstwa - profil wellness & spa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik hotelarstwa

Opis

Absolwent posiada umiejętności z zakresu rezerwacji usług hotelarskich i obsługi gości w recepcji, utrzymywania porządku i czystości w obiekcie hotelowym, przygotowywania i podawania śniadań. Po ukończeniu szkoły możesz pracować w hotelach, motelach, pensjonatach, w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach, na promach, na kolei, w komunikacji lotniczej. Nabyte umiejętności wellness i spa pozwolą absolwentowi na pracę w dodatkowych usługach hotelowych w zakresie odnowy biologicznej.
Współpracujemy z grupą hotelową Orbis. Prowadzimy kursy zawodowe carvingu, baristy, sommeliera.