Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik spedytor – profil transport intermodalny
Nazwa oddziału

 Technik spedytor – profil transport intermodalny

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

geografia

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Technik spedytor to atrakcyjny zawód dający duże możliwości zatrudnienia w jednym z najbardziej rozwiniętych sektorów gospodarki narodowej jakim jest transport. Profil transport intermodalny pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizacji transportu ładunku z wykorzystaniem różnych środków transportu, z naciskiem na dynamicznie rozwijający się transport kontenerowy. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł podjąć pracę u operatorów spedycyjnych organizujących kompleksowe usługi przewozów lądowo-morskich i lądowo-powietrznych.