Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik logistyk - profil eurologistyka
Nazwa oddziału

 Technik logistyk - profil eurologistyka

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik logistyk

Opis

Technik logistyk to zawód związany z tworzeniem na rynku krajowym i zagranicznym przepływu towarów i informacji. Profil eurologistyki pozwoli absolwentowi nabyć umiejętności z zakresu organizowania procesów logistycznych na obszarze całej Europy, z naciskiem na państwa będące naszymi głównymi partnerami handlowymi. Po ukończeniu szkoły absolwent będzie mógł pracować w centrach logistycznych, w każdym zakładzie produkcyjnym, handlowym i usługowym posiadającym działy obsługi kontrahentów krajowych i zagranicznych.