Wejherowo
Technikum
Budowlanych: Technikum Nr 2 - Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac
Nazwa oddziału

 Technik ekonomista – profil specjalista do spraw kadr i płac

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik ekonomista

Opis

To ciekawy i perspektywiczny zawód dający przygotowanie do podjęcia pracy w dziale kadrowo-płacowym, marketingu i zarządzania, analizy ekonomicznej. Profil specjalisty do spraw kadr i płac ułatwi również podjęcie własnej działalności gospodarczej jak i również kontynuowania nauki na studiach wyższych. Absolwent tej specjalności może pracować w urzędach, w biurach księgowych, w bankach, sekretariatach, w towarzystwach ubezpieczeniowych, we własnej firmie.