Wejherowo
Technikum
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

U nas nauczysz się:

 • organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych,
 • stosować różne formy sprzedaży usług,
 • opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych,
 • planować i organizować czas wolny klientów,
 • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej.

Dlaczego warto wybrać Hipolita?

 • nowoczesne i zmodernizowane obiekty szkoły,
 • profesjonalna kadra dydaktyczna dająca gwarancję bardzo dobrego przygotowania do zawodu,
 • nowoczesne i bardzo dobrze wyposażone pracownie,
 • praktyki zawodowe pod okiem prawdziwych profesjonalistów,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • możliwość udziału w praktykach zagranicznych Erasmus + oraz POWER VET,
 • udział w konkursach  organizowanych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów.

http://www.hipolit.info/technikum/technik-obslugi-turystycznej