Wejherowo
Technikum
Elektryk: Technikum nr 1 - Technik Elektryk
Nazwa oddziału

 Technik Elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik elektryk

Opis

Technik ELEKTRYK

Zawód o dużym zapotrzebowaniu na rynku pracy. Technik elektryk projektuje i wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, urządzeń elektrycznych i podzespołów oraz diagnozuje uszkodzenia, naprawia urządzenia i maszyny elektryczne. Przeprowadza kontrolę i badania urządzeń w procesie eksploatacji i produkcji. Instaluje i obsługuje urządzenia energoelektroniczne, aparaturę pomiarową oraz sterującą. Wykonuje instalacje elektryczne, a także przeprowadza badania eksploatacyjne tych instalacji. 
Zajęcia prowadzone są  w nowoczesnych pracowniach specjalistycznych.