Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - ślusarz
Nazwa oddziału

 ślusarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Ślusarz

Opis

Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów interesujących się obróbką metali oraz naprawą maszyn i urządzeń. Szkoła umożliwia odbycie dobrze płatnej praktyki w renomowanej firmie ZOELLER TECH. Ślusarze mogą specjalizować się w określonych działaniach (układach samochodowych, konstrukcjach stalowych, sprzętach domowych czy wyrobach artystycznych). Ślusarze zatrudniani są przede wszystkim w zakładach przemysłu maszynowego i w warsztatach samochodowych, serwisach sprzętu domowego, w pracowniach ślusarstwa artystycznego i innych.


Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego pod koniec trzeciej klasy z kwalifikacji: MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, przeprowadzanego w naszej szkole albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się dyplom ślusarza. Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej.


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ślusarz po zdaniu kwalifikacji MEC.08 może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MEC.09 (Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).