Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - lakiernik samochodowy
Nazwa oddziału

 lakiernik samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Lakiernik samochodowy

Opis

Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów chcących wykonywać czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych oraz zabezpieczaniem ich nowoczesnymi środkami przed działaniem czynników niszczących.


Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego pod koniec trzeciej klasy z kwalifikacji: MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych, przeprowadzanego w naszej szkole albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się dyplom lakiernika samochodowego. Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej.


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lakiernik samochodowy może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest uczestnictwo w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (w celu zdobycia kwalifikacji MOT.05 - na mechanika pojazdów samochodowych lub MOT.02 - na elektromechanika pojazdów samochodowych) a następnie w branżowej szkole II stopnia uzyskanie wykształcenia średniego oraz zdobycie kwalifikacji MOT.06 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych).