Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Profil klasy przeznaczony dla uczniów, którzy interesują się mechaniką oraz elektryką pojazdów samochodowych. Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.

Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego pod koniec trzeciej klasy z kwalifikacji: MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się dyplom elektromechanika pojazdów samochodowych. Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji MOT.02 może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji MOT.06 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych) oraz uzyskanie wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w branżowej szkole II stopnia).