Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - blacharz samochodowy
Nazwa oddziału

 blacharz samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Blacharz samochodowy

Opis

Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów zainteresowanych wytwarzaniem i reperowaniem części tworzących podwozie i nadwozie samochodów, a także montowaniem gotowych elementów samochodowych. 


Warunkiem ukończenia szkoły jest przystąpienie do egzaminu zawodowego pod koniec trzeciej klasy z kwalifikacji: MOT.01. Diagnozowanie i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, przeprowadzanego w naszej szkole albo u pracodawcy, po zdaniu którego otrzymuje się dyplom blacharza samochodowego. Co niezwykle ważne, dyplom honorowany jest przez kraje Unii Europejskiej.


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie blacharz samochodowy może uzyskać dyplom zawodowy technika pojazdów samochodowych. Warunkiem koniecznym pozyskania tego dokumentu jest uczestnictwo w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym (w celu zdobycia kwalifikacji MOT.05 - na mechanika pojazdów samochdoowych lub MOT.02 - na elektromechanika pojazdów samochodowych) a następnie w branżowej szkole II stopnia uzyskanie wykształcenia średniego oraz zdobycie kwalifikacji MOT.06 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych).