Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - technik mechanik
Nazwa oddziału

 technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik mechanik

Opis

TECHNIK MECHANIK jest profesją o bardzo długiej tradycji. Jest ofertą szerokoprofilową. Specjalizacja ta obejmuje zagadnienia projektowania, konstruowania, wytwarzania i naprawy elementów maszyn i urządzeń, na które zauważalne jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy. Wszystkie dziedziny gospodarki, (m.in.: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo) potrzebują techników mechaników. W naszej szkole proponujemy dodatkowo zdobycie uprawnień spawalniczych.

Absolwent w zawodzie technik mechanik może podejmować pracę w wielu gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej, w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Może być zatrudniony w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Techników mechaników zatrudnia się na stanowiskach związanych z: obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn.