Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - technik spawalnictwa
Nazwa oddziału

 technik spawalnictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spawalnictwa

Opis

Kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy nie tylko w kraju ale także w Europie. Kładziemy nacisk zarówno na kształcenie teoretyczne jak i praktyczne przy współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach. Uczniowie tej klasy mają możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych (spawanie za pomocą łuku elektrycznego MAG135 i 136, spawanie nietopliwą elektrodą wolframową TIG141, spawanie elektrodami otulonymi MMA111).

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: inżynier spawalnictwa, technologie spawalnicze