Wejherowo
Technikum
Samochodówka: Technikum nr 3 - technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Opis

W tej klasie uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne związane z montażem oraz uruchamianiem instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Uczą się, w jaki sposób je obsługiwać, konserwować oraz oceniać ich stan techniczny. Kierunek kształcenia jest odpowiedzią na zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę oraz gwarantuje ciągły rozwój w dynamicznie rozkwitającej branży technicznej.

 

 najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: chłodnictwo i klimatyzacja