Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa politechniczna
Nazwa oddziału

 klasa politechniczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

geografia

Opis

Kierunek kształcenia dedykowany osobom pragnącym studiować na kierunkach politechnicznych oraz takich, jak: matematyka, architektura, oceanografia, logistyka, hydrografia lub geodezja.

Na tym profilu zgłębisz tajniki matematyki, która nie tylko wspomaga umiejętność logicznego myślenia, ale jest także narzędziem pozwalającym zrozumieć mechanizmy rządzące światem oraz dostrzec związki między nimi. Zgłębianie meandrów królowej nauk rozwinie Twoją zdolność stawiania hipotez oraz ich dowodzenia. Wykształci także Twoją sprawność tworzenia modeli matematycznych. Dzięki zajęciom z geografii na poziomie rozszerzonym, pogłębisz swoją wiedzę o świecie i mechanizmach rządzących gospodarką, a ekonomia nie będzie dla Ciebie tylko słowem z audycji lub publikacji. Wybór tego kierunku kształcenia pozwoli Ci także na opanowanie podstaw rysunku technicznego, co stanowić będzie dodatkowy atut na rynku pracy oraz ułatwi Ci start na wybranych uczelniach wyższych.