Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa kreatywności cyfrowej
Nazwa oddziału

 klasa kreatywności cyfrowej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

język angielski

matematyka

informatyka

Opis

Jeśli marzysz o tym, by w świadomy sposób uczestniczyć w procesie komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Profil stworzony został z myślą o przyszłych inżynierach, architektach, informatykach i ekonomistach. Wybór tego oddziału umożliwi Ci zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki. Szczególnie zapraszamy do tej klasy osoby gotowe do twórczego rozwiązywania problemów, które bazować będzie na sztuce logicznego myślenia oraz wyciągania precyzyjnych wniosków. Uczniowie tego profilu zdobywać będą umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości oraz wykorzystywania informatycznych narzędzi użytkowych. Zależy nam, by absolwenci tego kierunku jednoznacznie byli przekonani o tym, że teoria służy praktyce z uwzględnieniem idei, że praktyka odsłania nowe podłoża teoretyczne.