Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - profil psychologiczno - społeczny
Nazwa oddziału

 profil psychologiczno - społeczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

biologia

język angielski

język polski

Opis

Profil psychologiczno-społeczny to klasa, która umożliwi Ci studiowanie takich kierunków jak np. psychologia, psychologia biznesu, psychologia kliniczna, psychologia zdrowia, zdrowie publiczne, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, terapia zajęciowa i wiele innych. Zdobędziesz wiedzę o człowieku i jego funkcjonowaniu w grupach społecznych, rozwiniesz umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi oraz rozbudzisz wrażliwość na ich potrzeby.

 Poza obowiązkowymi przedmiotami będziesz mógł uczęszczać na zajęcia z  autoprojektowania, oraz psychologii i komunikacji interpersonalnej, w ramach których pogłębisz poszukiwane na rynku pracy umiejętności: kreatywność, zdolność logicznego myślenia, poszukiwanie informacji czy radzenia sobie ze stresem.