Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - profil ekonomiczny
Nazwa oddziału

  profil ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Jeśli chcesz zrozumieć, jak liczby rządzą światem, pragniesz posiąść umiejętność wyjaśniania zjawisk i procesów przyrodniczych i społecznych, interesują Cię problemy ekonomiczne współczesnego świata, wówczas klasa ekonomiczna jest właśnie dla Ciebie!

Klasa o profilu ekonomicznym umożliwi Ci rozwijanie zainteresowań matematyką oraz geografią. Zdobędziesz również dodatkowe umiejętności z zakresu statystyki i analizy danych, a także poszerzysz swoją wiedzę przyrodniczą podczas wyjść terenowych czy wizyty w  IMGW.

To najlepszy wybór dla osób, które w przyszłości chcą studiować ekonomię, matematykę i  finanse, stosunki międzynarodowe, rachunkowość, zarządzanie, turystykę i rekreację, geodezję, geoinformatykę, gospodarkę przestrzenną, budownictwo, ochronę środowiska oraz geografię i oceanografię.