Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - profil politechniczny _ matematyczno - informatczna (programista)
Nazwa oddziału

 profil politechniczny _ matematyczno - informatczna (programista)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • informatyka
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język angielski

Opis

Profil ten  skierowany jest do absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, w szczególności matematyką i informatyką, które wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi, np. mechatroniką, budową maszyn, mechaniką, lotnictwem, robotyką, automatyką, elektrotechniką, budownictwem, matematyką stosowaną, ekonomią.

Klasa działa pod patronatem Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.