Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - profil humanistyczny _ dziennikarsko - medialny
Nazwa oddziału

 profil humanistyczny _ dziennikarsko - medialny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • historia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
  • historia
  • język polski
Opis

Jeśli jesteś humanistą, który interesuje się światem, jeśli chcesz udoskonalić swój warsztat pisarski i poszukać filmowych inspiracji, jeśli jesteś gotów na nowe wyzwania i możliwości, jakie daje patrzenie na świat przez obiektyw kamery - zapraszamy do klasy humanistycznej o specjalności dziennikarsko-medialnej. Oferujemy praktyczne warsztaty pod okiem nagradzanych mistrzów reportażu, zajęcia z psychologii mediów i public relations, wycieczki tematyczne (np. do Szkoły Filmowej w Łodzi), staż w szkolnej TeLOw1zji oraz udział
w kole dziennikarskim i współpracę z lokalnymi mediami.