Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie - klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 klasa matematyczno-geograficzna dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Jeżeli Twoim atutem jest dobra znajomość języka angielskiego, wybierz klasę dwujęzyczną. Nauka w tym profilu to klucz do sukcesu w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Bieżące analizowanie procesów ekonomicznych i zagadnień geograficznych w języku międzynarodowym, jakim jest angielski, ułatwi Ci w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, pomyślne negocjacje, nie tylko w sprawie pracy. Jeśli wybierzesz klasę z nauczaniem dwujęzycznym, to geografia i matematyka będą prowadzone języku polskim i angielskim – w zależności od stopnia zaawansowania uczniów i ich możliwości . W pierwszej drugiej i trzeciej klasie zaplanowano 6 lekcji języka angielskiego tygodniowo, a w czwartej klasie będzie to 5 lekcji w tygodniu. Nauczyciele przygotują Cię do konkursów i olimpiad matematycznych, językowych i geograficznych. Klasa jest objęta patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zakres materiału obowiązujący na sprawdzianie kompetencji językowych z języka angielskiego:  https://liceum1.pl/images/zakres_materia%C5%82u-dw.pdf