Wejherowo
Technikum
Elektryk: Technikum nr 1 - Technik Teleinformatyk
Nazwa oddziału

 Technik Teleinformatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik teleinformatyk

Opis

Technik TELEINFORMATYK

Tematyka zajęć obejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w komputerowych, telefonicznych oraz telewizyjnych sieciach lokalnych i globalnych. Nasi uczniowie poznają zasady tworzenia kablowych, światłowodowych i bezprzewodowych sieci mogących obsługiwać transfer danych (w tym głosu, obrazu i plików komputerowych – technologie LTE). Nasze specjalności: szerokopasmowy Internet, zarządzanie serwerami, komunikacja elektroniczna.