Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa
Nazwa oddziału

 Technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik eksploatacji portów i terminali

Opis

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych.

ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

a)organizowania i wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,

b)organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,

c)prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,

d)organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach,

e)poznasz normy w zakresie prawa celno-skarbowego oraz zdobędziesz umiejętności związane z procesami odpraw i rozliczeń celnych.

f) pozyskasz umiejętności z zakresu mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym,

g) posługiwania się językiem obcym branżowym oraz planowania własnej kariery zawodowej,

h) zdobędziesz wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania wymiany międzynarodowej oraz polityki celnej i procesów celnych zachodzących w biznesie międzynarodowym.

PREDYSPOZYCJE

Jakie cechy powinien kształtować w sobie kandydat na technika eksploatacji portów i terminali?:

 • zdolność organizacji i negocjacji,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi,
 • samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji,
 • aktywność przejawiająca się w samodzielnym podejmowaniu działań, bez czekania na wydanie polecenia,
 • chęć poszerzania wiedzy.

  KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

  Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika eksploatacji portów i terminali
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
 • SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
 • SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.