Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie - klasa akademicka mundurowo-wojskowa OPW
Nazwa oddziału

 klasa akademicka mundurowo-wojskowa OPW

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • fizyka

Przedmioty rozszerzone

geografia

matematyka

Dodatkowe wymagania

 Próba sprawności fizycznej dla Oddziału Przygotowania Wojskowego

Opis

Klasa bierze udział w programie Ministerstwa Obrony Narodowej - Oddziału Przygotowania Wojskowego.

W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz szkolenie praktyczne „Wojskowe Dni Szkoleniowe” w jednostce wojskowej. Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. 

Nauka w klasie wojskowej-akademickiej pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to:

 • dodatkowe punkty przy egzaminach do Uczelni Wojskowych
 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej  zakończonej przysięgą
 • pierwszeństwo przy naborze i wstąpieniu do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych
 • możliwość zostania żołnierzem Wojsk Terytorialnych w korpusie podoficerskim
 • nabycie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej w ramach szkolenia wojskowego
 • kontakt ze sprzętem wojskowym i możliwość doskonalenia posługiwaniem się nim
 • zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane pod kątem przyszłej służby wojskowej
 • solidnie przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do studiowania na uczelniach wyższych

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego oraz innowacyjny program kształcenia klas mundurowych:

 • w programie nauczania strzelectwosamoobronaratownictwo przedmedycznetopografia wojskowa
 • obozy szkoleniowo – kondycyjne, nocne manewry, marsze kondycyjne, musztrasztuki walki
 • dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwakształcenie obywatelskie
 • uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności ogólnowojskowe: zawody sprawnościowe, spotkania z kombatantami, zwiedzanie jednostek wojskowych, udział w wydarzeniach patriotycznych
 • w ramach kształcenia ogólnokształcącego kładziemy nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak: języki obce, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne.