Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - I D profil Dwujęzyczny
Nazwa oddziału

 I D profil Dwujęzyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

język polski

geografia

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego

Opis