Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - I B 2 - profil Politechniczny _ matematyczno - informatyczny (programista)
Nazwa oddziału

 I B 2 - profil Politechniczny _ matematyczno - informatyczny (programista)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język angielski

Opis