Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - I A 1- profil Humanistyczny _ prawniczo - administracyjny
Nazwa oddziału

 I A 1- profil Humanistyczny _ prawniczo - administracyjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis