Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie - dwujęzyczny - ekonomiczny
Nazwa oddziału

 dwujęzyczny - ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

geografia lub matematyka lub język angielski

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Nauka języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to klucz do sukcesu w świecie biznesu, turystyki i dyplomacji. Stały kontakt z zagadnieniami ekonomicznymi i związanymi z geografią w języku angielskim ułatwi wam w przyszłości rekrutację na stanowiska biznesowe, udane negocjacje oraz nawiązywanie kontaktów handlowych i turystycznych. Profil ekonomiczny dwujęzyczny objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (Koło Gdańsk) działającego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego