Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - lakiernik samochodowy
Nazwa oddziału

 lakiernik samochodowy

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Lakiernik samochodowy

Opis

Kierunek kształcenia przeznaczony dla uczniów chcących wykonywać czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych oraz zabezpieczaniem ich nowoczesnymi środkami przed działaniem czynników niszczących.