Wejherowo
Szkoła branżowa
Samochodówka: Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - elektromechanik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 elektromechanik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • fizyka

Zawody

 Elektromechanik pojazdów samochodowych

Opis

Profil klasy przeznaczony dla uczniów, którzy interesują się mechaniką oraz elektryką pojazdów samochodowych