Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczno-informatyczna
Nazwa oddziału

 klasa matematyczno-informatyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

informatyka

język angielski

Opis

Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i informatyki oraz

doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Uczniowie zdobywają umiejętności kreowania wirtualnej rzeczywistości, wykorzystania informatycznych narzędzi użytkowych oraz tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem Android Studio.

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: matematyka, informatyka, ekonomia, kierunki politechniczne