Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 klasa matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

język angielski

Opis

Wybór tego profilu kształcenia to zdobycie solidnych podstaw teoretycznych i praktycznych z matematyki i geografii oraz

doskonalenie sztuki logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

 

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: matematyka, geografia, ekonomia, architektura, oceanografia, ochrona środowiska