Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa humanistyczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język polski

historia

język angielski

Opis

Profil klasy przeznaczony jest dla osób o zainteresowaniach humanistycznych, lubiących czytać i pisać, twórczych i ciekawych świata, aktywnych społecznie. Uczniowie mają możliwość realizowania się w konkursach językowych i artystycznych. Czekamy tutaj na miłośników nowoczesnego pióra, gotowych spełniać się we współczesnych gatunkach literackich.

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: filologia polska, dziennikarstwo, socjologia, historia