Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa prawnicza
Nazwa oddziału

 klasa prawnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • historia

Przedmioty rozszerzone

język angielski

historia

wiedza o społeczeństwie

Opis

To oferta edukacyjna skierowana do uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami społecznymi, polityką i prawem. Uczniowie tej klasy biorą udział w debatach oksfordzkich, natomiast w zakresie edukacji prawniczej szkoła współpracuje z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku w ramach projektu „Propedeutyka prawa w liceach”.

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: prawo, administracja, socjologia, politologia