Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Samochodówka: V Liceum Ogólnokształcące - klasa komunikacji międzynarodowej
Nazwa oddziału

 klasa komunikacji międzynarodowej

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

język angielski

język polski

historia

Dodatkowe wymagania

 Laureat Profi in Deutsch

Opis

W całym cyklu kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności swobodnej komunikacji w języku niemieckim i angielskim oraz uzyskują certyfikaty językowe (poziomy B1 - C1). Absolwenci tego kierunku mają szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy w miejscach, gdzie wymaga się biegłego posługiwania przynajmniej dwoma językami obcymi.

 

najczęściej wybierane kierunki studiów po tym profilu: filologia germańska, filologia angielska, translatoryka, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka, amerykanistyka