Wejherowo
Technikum
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia - Technik organizacji turystyki -klasa pod patronatem Rainbow
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki -klasa pod patronatem Rainbow

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Technik organizacji turystki objęty patronatem 

U nas nauczysz się:

 • organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata,
 • korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych,
 • stosować różne formy sprzedaży usług,
 • opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych,
 • planować i organizować czas wolny klientów,
 • posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej.