Wejherowo
Technikum
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia - Technik spedytor
Nazwa oddziału

 Technik spedytor

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • język obcy nowożytny
 • geografia

Przedmioty rozszerzone

matematyka

Zawody

 Technik spedytor

Opis

Jesteś dobrym organizatorem, interesujesz się transportem? Chcesz mieć dynamiczną i ciekawą pracę? Spedytor to niewątpliwie zawód przyszłości. Każda firma transportowa poszukuje specjalistów do sprawnego obsługiwania klientów.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związane z przewozem ładunków,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zadań transportowo-spedycyjnych,
 • kalkulować cen usług spedycyjno-transportowych,
 • przygotowywać ładunki do transportu,
 • dobierać środki techniczne do realizacji procesów transportowych,
 • nadzorować przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków,
 • przygotowywać ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym,
 • sporządzać umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosować przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych.