Wejherowo
Technikum
Hipolit Technikum w PZS nr 2 Rumia - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Jesteś osobą zorganizowaną i  potrafisz szybko podejmować decyzje? Interesujesz się programami komputerowymi funkcjonującymi w firmach? Naucz się zarządzać procesami dystrybucji i zdobądź pracę w znanych firmach logistycznych.

U nas nauczysz się:

 • planować i organizować prace związaną z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
 • wykorzystywać nowoczesne programy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • organizować i monitorować procesy produkcji, dystrybucji i magazynowania towarów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • zarządzania surowcami, produktami i wyrobami w przedsiębiorstwie,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.