Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - Profil ekonomiczny
Nazwa oddziału

 Profil ekonomiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język obcy nowożytny

Opis

Przygotuje Cię do podjęcia studiów na kierunkach ekonomia, matematyka i finanse, zarządzanie, stosunki międzynarodowe, rachunkowość i finanse, turystyka i rekreacja, geodezja, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, budownictwo, ochrona środowiska, geografia, oceanografia. To naprawdę są szerokie możliwości! W ramach zajęć możesz poszerzać wiedzę z zakresu matematyki, geografii oraz języka angielskiego. Dodatkowo przewidziane są warsztaty terenowe z geografii, spotkania
z podróżnikami oraz zajęcia ze statystyki i ekonomii.