Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich w Rumi - Profil prawniczo-administracyjny
Nazwa oddziału

 Profil prawniczo-administracyjny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język obcy nowożytny

Opis

Przygotujemy Cię do podjęcia studiów na kierunkach prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, historia, filologia polska, socjologia czy politologia. W ramach zajęć dodatkowych poznasz elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa
i administracji publicznej. Klasa współpracuje z Sądem Rejonowym w Wejherowie i jest objęta patronatem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jeżeli jesteś otwarty na kontakty i współpracę z ludźmi w instytucjach państwowych lub samorządowych, chcesz zdobywać wiedzę z zakresu prawa, postępowania administracyjnego i historii – to jest profil dla Ciebie!