Wejherowo
Technikum
Technikum w PZS w Redzie - Technik realizacji nagłośnień
Nazwa oddziału

 Technik realizacji nagłośnień

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

Technik realizacji nagłośnień jest zawodem konkretnie sprofilowanym pod realizację dźwięku na estradzie. Zakresem swym obejmuje realizację dźwięku w studio i poza nim, przy produkcji różnego rodzaju nagrań i nagłośnień: na estradzie, planie filmowym, teatralnym, radiowym i telewizyjnym.


ZDOBYWANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu nauki w naszej szkole absolwent m. in.: konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie; planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego; organizuje plan nagraniowy; obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy; konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku; przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej; obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku; wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku; wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze; organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku; konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu.

Przygotujemy Cię do wykonywania zadań zawodowych:

a)konfigurowania i obsługiwania systemów scenicznych,

b) obsługiwania i dobierania urządzeń nagłośniających, konsoli mikserskich, studyjnego sprzętu dźwiękowego;

c) zgłębisz tajniki tworzenia muzyki oraz rejestrowania i wykonywania postprodukcji.

PREDYSPOZYCJE

Technika realizacji nagłośnień powinna charakteryzować:

 • dobry słuch muzyczny, wrażliwość artystyczna,
 • cierpliwość, spostrzegawczość,
 • podzielność i koncentracja uwagi,
 • zdolność do analizowania sytuacji,
 • umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań,
 • kreatywność i konsekwencja w realizacji zadań,
 • otwartość na zmiany,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności zawodowych,
 • umiejętność negocjowania warunków porozumień,
 • współpraca w zespole.


SYLWETKA ABSOLWENTA

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika realizacji nagłośnień
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe:
  AUD.06.Obsługa sceny oraz
         AUD.07.Realizacja nagłośnień
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Absolwent naszej szkoły w zawodzie technik realizacji nagłośnień będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

·       w zakresie kwalifikacji: AUD.06. Obsługa sceny:

1.         konfigurowania systemów scenicznych,

2.         obsługiwania systemów scenicznych,

·       w zakresie kwalifikacji: AUD.07. Realizacja nagłośnień:

1.         konfigurowania systemów nagłośnieniowych,

2.         obsługiwania systemów nagłośnieniowych.


Ukończenie szkoły i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia uznawane w Unii Europejskiej.