Wejherowo
Liceum ogólnokształcące
Mundurówka: Liceum Ogólnokształcące w PZS w Redzie - wojskowa
Nazwa oddziału

 wojskowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Opis

Uczniowie klas wojskowych mają możliwość wzięcia udziału w edycji programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”/Oddziały Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.

W ramach projektu kadeci realizują zajęcia teoretyczne z zakresu edukacji wojskowej oraz co miesięczne szkolenie praktyczne "Wojskowe Dni Szkoleniowe" w jednostce wojskowej przez okres 3 semestrów. Zajęcia są prowadzone przez etatowych instruktorów żołnierzy zawodowych. Pod koniec drugiego semestru uczniowie biorą udział w tygodniowym szkoleniu poligonowym. Kadeci, którzy ukończą szkolenie  z wynikiem co najmniej dostatecznym i frekwencją minimum 70 %  otrzymują certyfikaty MON, które przybliżają do pracy i realizacji swoich pasji w służbach mundurowych.

 Nauka w klasie wojskowej-akademickiej pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to:

- dodatkowe punkty przy egzaminach do Uczelni Wojskowych

- możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej  zakończonej przysięgą

- pierwszeństwo przy naborze i wstąpieniu do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych

- możliwość zostania żołnierzem  Wojsk Terytorialnych w korpusie podoficerskim

- nabycie wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej w ramach szkolenia wojskowego

- kontakt ze sprzętem wojskowym i możliwość doskonalenia posługiwaniem się nim

- zajęcia wychowania fizycznego ukierunkowane pod kątem przyszłej służby wojskowej

- solidnie przygotowanie  do egzaminu maturalnego oraz do studiowania na uczelniach wyższych

Klasa wojskowa realizuje program kształcenia liceum ogólnokształcącego oraz innowacyjny program kształcenia klas mundurowych:

- w programie nauczania strzelectwo, samoobrona, ratownictwo przedmedyczne, topografia wojskowa

-obozy szkoleniowo – kondycyjne, nocne manewry, marsze kondycyjne, musztra, sztuki walki

-dodatkowy przedmiot edukacja wojskowa, rozszerzony rozkład materiału z edukacji dla bezpieczeństwa, kształcenie obywatelskie

- uczestnictwo w przedsięwzięciach poszerzających umiejętności ogólnowojskowe: zawody sprawnościowe, spotkania z kombatantami, zwiedzanie jednostek wojskowych, udział w wydarzeniach patriotycznych

-w ramach kształcenia ogólnokształcącego kładziemy nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak: języki obce, matematyka, fizyka, wychowanie fizyczne.